Struktur Organisasi Dinas Pendidikan :

Plt. Kepala Dinas    : H.MOHAMMAD RIZA DAULY,ST.MT

Plt. Sekretaris       :LIANA PENNY,ST.MS

Kepala Bidang PAUD, Dikmas dan Dikkel     : JAHRIAH,S.SOS.M.PD

Kepala Bidang Pembinaan  SD                   :SHALAHUDDIN YUSUF,SH

Kepala Bidang Pembinaan SMP                    :LIANA PENNY,ST.MS

Kepala Bidang Pembinaan PTK                     :H.MAKMUR,M.PD